Home Videos “Vua Áo Dài” đã uống nước lọc từ rác như thế nào?
0

“Vua Áo Dài” đã uống nước lọc từ rác như thế nào?

“Vua Áo Dài” Hùng Cửu Long đã uống nước rác tinh lọc từ Khu xử lý chất thải Đa Phước của “Vua Rác” David Dương như thế nào?