VK Mỹ về hưu 10 năm ở Đà Nẵng kể chuyện chống dịch ở VN và đời sống hiện nay sau khi ngừng cách ly


https://tinyurl.com/y5zmfmro Trên bờ biển Sơn Trà, nghe Việt Kiều Mỹ về hưu 10 năm ở Đà Nẵng kể chuyện chống dịch ở Việt Nam và đời sống hiện nay…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *