Home Tài Chính Tỷ giá xác định trị giá tính thuế với một số ngoại tệ từ 28/11-4/12
0

Tỷ giá xác định trị giá tính thuế với một số ngoại tệ từ 28/11-4/12

Tỷ giá xác định trị giá tính thuế với một số ngoại tệ từ 28/11-4/12
0
0

Ngân hàng Nhà nước thông báo tỷ giá tính chéo của Đồng Việt Nam (VND) so với một số ngoại tệ áp dụng tính thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu có hiệu lực kể từ ngày 28/11-4/12/2019. Cụ thể:

ngoại tệ tính chéo