Home Videos Từng chống Cộng kịch liệt, nay viết bài báo đảng CSVN, ls Hoàng Duy Hùng nói gì?
0

Từng chống Cộng kịch liệt, nay viết bài báo đảng CSVN, ls Hoàng Duy Hùng nói gì?

https://tinyurl.com/y5zmfmro
Từng chống Cộng kịch liệt, nay viết bài cộng tác với báo Đảng CSVN,
Luật sư Hoàng Duy Hùng sẽ đón nhận gì từ dư luận trong và ngoài nước?
#HoangDuyHung #BaoNhanDan #PhoBolsaTV