TS Cù Huy Hà Vũ nói về chống dịch: "Tôi thực sự có lời khen ngợi chính phủ VN và Phó TT Vũ Đức Đam"


https://tinyurl.com/y5zmfmro Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ nói về chống dịch ở Mỹ và Việt Nam: “Tôi thực sự có lời khen ngợi chính phủ Việt Nam và đặc biệt…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *