Tổng thống Trump họp báo, thông báo tiểu bang phải cho phép nhà thờ mở cửa hành lễ trở lại


https://tinyurl.com/y5zmfmro Tổng thống Trump họp báo, thông báo tiểu bang phải cho phép nhà thờ mở cửa hành lễ trở lại #DonaldTrump #WhiteHouse …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *