Tổng thống Trump công bố hỗ trợ 19 tỷ đô cho nông dân Mỹ bù đắp thiệt hại vì đại dịch


https://tinyurl.com/y5zmfmro Tổng thống Trump công bố hỗ trợ 19 tỷ đô cho nông dân Mỹ bù đắp thiệt hại vì đại dịch #DonaldTrump #IvankaTrump …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *