Home Videos Toàn bộ phát biểu và phán quyết của Tòa vụ Ts Phạm Kim Long kiện ông Ngô Kỷ
0

Toàn bộ phát biểu và phán quyết của Tòa vụ Ts Phạm Kim Long kiện ông Ngô Kỷ

https://tinyurl.com/y5zmfmro
Toàn bộ phần phát biểu và phán quyết của chánh án Kimberly Knill
tại phiên tòa ông Phạm Kim Long kiện ông Ngô Kỷ xin cấp lệnh cách ly
#PhamKimLong #NgoKy