Home Videos “Tiếp xúc với diễn giả trên thế giới, tuổi trẻ VN mở rộng được tầm nhìn.”
0

“Tiếp xúc với diễn giả trên thế giới, tuổi trẻ VN mở rộng được tầm nhìn.”

Ý kiến của một nữ luật sư về buổi nói chuyện của tỉ phú người Anh Richard Branson lần đầu tiên tại Việt Nam: “Thông qua việc tiếp xúc với các diễn giả trên thế giới, tuổi trẻ Việt Nam mở rộng được tầm nhìn, thay đổi được suy nghĩ.”