Home Videos Thứ trưởng Ngoại Giao VN: “Cộng đồng người Việt ở Mỹ là CĐ mạnh nhất trên thế giới!”
0

Thứ trưởng Ngoại Giao VN: “Cộng đồng người Việt ở Mỹ là CĐ mạnh nhất trên thế giới!”

Phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao Việt Nam Nguyễn Quốc Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài: “Cộng đồng người Việt ở Mỹ là cộng đồng mạnh nhất trên thế giới!”