Home Videos Thấy gì qua vụ tàu Việt Nam và tàu Trung Quốc đối đầu ở bãi Tư Chính
0

Thấy gì qua vụ tàu Việt Nam và tàu Trung Quốc đối đầu ở bãi Tư Chính

Thấy gì qua vụ tàu Việt Nam và tàu Trung Quốc đối đầu ở bãi Tư Chính, quần đảo Trường Sa, Việt Nam.

#HoangDuyHung #BaiTuChinh #TruongSa