Home Videos Tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người VN ở nước ngoài
0

Tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người VN ở nước ngoài

Một số ghi nhận từ “Khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài” tại Hà Nội