Home Tag "xe tải"

Kyo York, người tìm cơ hội ở VN nói gì với những người rời VN tìm cơ hội?

0
0
https://tinyurl.com/y5zmfmroCa sĩ Mỹ Kyo York nói về vụ 39 người chết thảm trên xe tải ở Anh: “Mong mọi người sẽ yêu thương những người đó nhiều hơn. Có khi mình chưa hiểu được hoàn cảnh của họ rõ ràng như thế nào, khiến họ phải làm những việc đó.”#KyoYork #39NguoiChet #PhoBolsaTV