Home Tag "phobolsatv"

Phỏng vấn Vụ trưởng Vụ Châu Mỹ, BNG VN (1): Quan hệ Việt-Mỹ

0
Phỏng vấn ông Nguyễn Bá Hùng, Vụ trưởng Vụ Châu Mỹ, Bộ Ngoại Giao Việt NamPHẦN 1: QUAN HỆ VIỆT-MỸ SAU 20 NĂM: “Trong tổng thể chính sách đối ngoại của mình, Việt Nam luôn nhất quán coi Hoa Kỳ là đối tác quan trọng hàng đầu, luôn mong muốn củng cốvà tăng cường quan […]