Home Tag "giáo sư"

GS/TS Nguyễn Đăng Hưng về vấn đề đặt tên đường Alexandre de Rhodes

0
0
https://tinyurl.com/y5zmfmroGiáo sư, tiến sĩ Nguyễn Đăng Hưng, Viện trưởng Viện tôn vinh chữ quốc ngữ, nói về việc đặt tên đường Alexandre de Rhodes: “Vấn đề đặt tên chỉ là thứ yếu thôi. Quan trọng là tinh thần đoàn kết của người Việt với nhau qua tiếng Việt và qua chữ quốc ngữ”#AlexadreDeRhodes #ChuQuocNgu