Home Tag "charity"

XNV truyền hình Mỹ nổi tiếng gốc Việt Leyna Nguyen làm từ thiện ở Quảng Trị

0
0
Love Across the Ocean, Tình thương vượt đại dương: Xướng ngôn viên truyền hình Mỹ nổi tiếng gốc Việt Leyna Nguyen và những chương trình từ thiện tại Quảng Trị. Thông tin liên lạc: Website: LoveAcrossTheOcean.orgFacebook.com/LeynaNguyen Tại Việt Nam liên lạc:HOÀNG HUỆ – Điện thoại: 084 5206919STK: 040068738050 – NGÂN HÀNG SACOMBANK, QUẢNG TRỊ