Sở Cứu Hỏa Atlanta họp báo về vụ nhà hàng Wendy’s bị đốt sau cái chết của Rayshard Brooks


https://tinyurl.com/y5zmfmro Sở Cứu Hỏa Atlanta họp báo về vụ nhà hàng Wendy’s bị đốt sau cái chết của Rayshard Brooks #RayshardBrooks #Atlanta …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *