Home Videos Phỏng vấn Vụ trưởng Vụ Châu Mỹ, BNG VN (3): Về CĐ người Việt ở Mỹ
0

Phỏng vấn Vụ trưởng Vụ Châu Mỹ, BNG VN (3): Về CĐ người Việt ở Mỹ

Phỏng vấn ông Nguyễn Bá Hùng, Vụ trưởng Vụ Châu Mỹ, Bộ Ngoại Giao Việt Nam
PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ VỀ VAI TRÒ CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT Ở MỸ: “Những suy nghĩ của kiều bào muốn cho đất nước có dân chủ hơn, quyền con người được phát triển tốt hơn, là những mong muốn chính đáng. Bản thân người dân trong nước hơn ai hết, cũng mong muốn như vậy. Đảng CSVN, nhà nước và chính phủ VN luôn coi đây là mục tiêu hàng đầu.”