Home Videos Phỏng vấn Vụ trưởng Vụ Châu Mỹ, BNG VN (2): TBT Đảng CSVN thăm Mỹ
0

Phỏng vấn Vụ trưởng Vụ Châu Mỹ, BNG VN (2): TBT Đảng CSVN thăm Mỹ

Phỏng vấn ông Nguyễn Bá Hùng, Vụ trưởng Vụ Châu Mỹ, Bộ Ngoại Giao Việt Nam
PHẦN 2: VỀ CHUYẾN THĂM MỸ CỦA TBT ĐẢNG CSVN NGUYỄN PHÚ TRỌNG: “Phía Việt Nam đã đề nghị là Tổng thống Obama tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà Trắng. Sau một thời gian, phía Mỹ đã đáp lại, khẳng định có cuộc tiếp ở Phòng Bầu Dục của Nhà Trắng.”