Home Videos Phỏng vấn Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn về Hội chợ hàng Việt tại Nga
0

Phỏng vấn Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn về Hội chợ hàng Việt tại Nga

Phỏng vấn Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Nguyễn Thanh Sơn về “Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao MÁTXCƠVA 2015”: Từ 12/11/2015 đến 12/12/2015