Home Videos Ô. Nguyễn Tấn Lạc vs. Nguyễn Hồng Phúc: Tranh cãi kịch liệt – Hoàng Duy Hùng hay Cù Huy Hà Vũ
0

Ô. Nguyễn Tấn Lạc vs. Nguyễn Hồng Phúc: Tranh cãi kịch liệt – Hoàng Duy Hùng hay Cù Huy Hà Vũ

Ông Nguyễn Tấn Lạc vs. Nguyễn Hồng Phúc: Tranh cãi kịch liệt về một cuộc tranh cãi kịch liệt – Chính sách 3 KHÔNG của Việt Nam, liên minh quân sự với Mỹ, Việt Nam đa đảng tốt hay xấu?