Home Videos Nói chuyện với chuyên gia Biển Đông: Nước nào có bằng chứng chủ quyền trên quần đảo Trường Sa?
0

Nói chuyện với chuyên gia Biển Đông: Nước nào có bằng chứng chủ quyền trên quần đảo Trường Sa?

Nói chuyện với chuyên gia Biển Đông, tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn, Quyền Viện trưởng, Viện Biển Đông, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại Giao Việt Nam: Quốc gia nào thực sự có đủ bằng chứng pháp lý theo công ước quốc tế để khẳng định chủ quyền trên quần đảo Trường Sa?