Home Videos Những câu chuyện trên đỉnh Thiên Long Sơn, Milpitas, bắc California
0

Những câu chuyện trên đỉnh Thiên Long Sơn, Milpitas, bắc California

https://tinyurl.com/y5zmfmro
Những câu chuyện trên đỉnh Thiên Long Sơn, dãy núi do một đa triệu phú gốc Việt làm chủ ở thành phố Milpitas, Bắc California
#ThienLongSon #DragonMountain