Nhà Trắng họp báo: Hai đảng giành nhau tăng tiền ngàn tỷ giúp dân Mỹ mùa COVID-19


https://tinyurl.com/y5zmfmro Nhà Trắng họp báo: Hai đảng giành nhau tăng tiền ngàn tỷ giúp dân Mỹ mùa COVID-19 #WhiteHouse #KayleighMcEnany …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *