Nhà Trắng họp báo: Đạo đức giả! Biểu tình cả triệu không sợ lây, bây giờ TT Trump tranh cử thì sợ?


https://tinyurl.com/y5zmfmro Nhà Trắng họp báo: Truyền thông đạo đức giả! Tại sao biểu tình cả triệu người không sợ lây, bây giờ Tổng thống Trump tranh…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *