Home Videos “Người VN mong muốn được học tập bí quyết và kinh nghiệm kinh doanh trên thế giới.”
0

“Người VN mong muốn được học tập bí quyết và kinh nghiệm kinh doanh trên thế giới.”

Ý kiến người tham dự trước buổi nói chuyện của tỉ phú người Anh Richard Branson lần đầu tiên tại Việt Nam: “Người Việt Nam hiện nay rất mở cửa, và mong muốn được học tập các bí quyết và kinh nghiệm kinh doanh trên thế giới.”