Home Videos Người Việt ở Mỹ ý kiến vụ ồn ào Tôn Nữ Thị Ninh, Bob Kerry, và ĐH Fulbright – 3
0

Người Việt ở Mỹ ý kiến vụ ồn ào Tôn Nữ Thị Ninh, Bob Kerry, và ĐH Fulbright – 3

Cựu chiến binh Mỹ Bob Kerry có thích hợp và xứng đáng trong vai trò Chủ tịch Hội đồng Tính Thác Đại học Fulbright Vietnam không? Dư luận trong nước ồn ào thuận và chống. Người Việt ở Mỹ ý kiến – Phần 3