Home Videos NGẮN LẠ HAY: Nghề đổ rác ở Mỹ, khổ hay sướng?
0

NGẮN LẠ HAY: Nghề đổ rác ở Mỹ, khổ hay sướng?

Theo hồ sơ từ Cục Lao động Hoa Kỳ, vào thời điểm tháng 5/2011, nghề đổ rác có thu nhập trung bình là 34.420 đô la mỗi năm, tức 16 đô 55 xu mỗi giờ. Khoảng 10% cao nhất trong số này có thu nhập trên 55 ngàn đô mỗi năm, trong khi đó 10% dưới cùng có thu nhập trên 18 ngàn đô mỗi năm.

Dĩ nhiên các khoản quyền lợi như giờ làm phụ trội, ngày nghỉ, ngày bệnh, bảo hiểm y tế, điều kiện lao động an toàn, v.v… đều phải có đủ. Đặc biệt, lực lượng công đoàn của ngành nghề này rất mạnh trong việc bảo vệ quyền lợi và lương bổng của họ.

Vậy thì nghề đổ rác ở Mỹ, khổ hay sướng?