Home Videos NB Đoàn Trọng: “Anh Ngô Kỷ chỉ là một người háo danh, khôn nhà dại chợ.”
0

NB Đoàn Trọng: “Anh Ngô Kỷ chỉ là một người háo danh, khôn nhà dại chợ.”

https://tinyurl.com/y5zmfmro
NB Đoàn Trọng nói về vụ ông Phạm Kim Long kiện ông Ngô Kỷ: “Ở đây không có người thắng người thua, mà chỉ có sự xấu hổ cho cộng đồng người Việt mà thôi! Anh Ngô Kỷ chỉ là một người háo danh, khôn nhà dại chợ.”
#NgoKy #DoanTrong #PhoBolsaTV