"Luật pháp và trật tự là nền tảng của giấc mơ Mỹ. Khi vô chính phủ lan tràn, giấc mơ này sụp đổ."


https://tinyurl.com/y5zmfmro Phát ngôn viên Nhà Trắng họp báo: Luật pháp và trật tự là nền tảng của giấc mơ Mỹ, nhưng khi vô chính phủ lan tràn, giấc mơ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *