LSQ Việt Nam tại Mỹ tổ chức kỷ niệm trực tuyến 25 năm quan hệ Việt-Mỹ, Phó Ngoại trưởng Mỹ phát biểu


https://tinyurl.com/y5zmfmro Lãnh sự quán Việt Nam tại Mỹ tổ chức lễ kỷ niệm trực tuyến 25 năm quan hệ Việt-Mỹ, Phó Ngoại trưởng Mỹ Stephen Biegun phát …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *