Home Videos Ls Hoàng Duy Hùng vs. Ts Cù Huy Hà Vũ: Tranh luận nảy lửa những vấn đề Việt Nam
0

Ls Hoàng Duy Hùng vs. Ts Cù Huy Hà Vũ: Tranh luận nảy lửa những vấn đề Việt Nam

https://tinyurl.com/y5zmfmro
Có nên từ bỏ chính sách 3 KHÔNG để liên minh quân sự với Mỹ?
Tranh luận nảy lửa giữa Luật sư Hoàng Duy Hùng và Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ về những vấn đề Việt Nam
#HoangDuyHung #CuHuyHaVu #PhoBolsaTV