Ls Hoàng Duy Hùng: Thi hành công lý hay đấu đá chính trị trong thể chế đa đảng?


Luật sư Hoàng Duy Hùng phân tích vụ kết án ông Roger Stone, cố vấn tranh cử của Tổng thống Trump: “Thi hành công lý hay đấu đá chính trị trong thể chế…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *