Home Videos Ls Hoàng Duy Hùng nói về Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Đây là nước cờ “trung sách”
0

Ls Hoàng Duy Hùng nói về Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Đây là nước cờ “trung sách”

Luật sư Hoàng Duy Hùng nói về Thượng đỉnh Mỹ-Triều: “Kết quả này không có gì ngạc nhiên đối với tôi cả. Đây là nước cờ trung sách mà người ta đã dự trù”