Ls Hoàng Duy Hùng nói về EVFTA: Việt Nam sẽ như con phượng hoàng được chắp thêm đôi cánh Liên Âu


https://tinyurl.com/y5zmfmro Luật sư Hoàng Duy Hùng nhận định về sự kiện Hiệp định Thương mại Tự do Liên Âu-Việt Nam (EVFTA) vừa được thông qua: “Việt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *