LIVE: Hỏi đáp và khán giả giao lưu với Bác sĩ/Tiến sĩ Lê Ngọc Hòa Nhã


LIVE: Hỏi đáp và khán giả giao lưu với Bác sĩ/Tiến sĩ Lê Ngọc Hòa Nhã. Đặt câu hỏi trước ngay tại đây với các đề tài: Covid-91, chữa trị, vaccine,…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *