Home Bất Động Sản Kêu gọi đầu tư vào 12 dự án lớn ở Lào Cai
0

Kêu gọi đầu tư vào 12 dự án lớn ở Lào Cai

Kêu gọi đầu tư vào 12 dự án lớn ở Lào Cai
0
0

kêu gọi đầu tư vào 12 dự án lớn ở Lào Cai
Tổng vốn đầu tư dự kiến của 12 dự án tại Lào Cai là 14.162 tỷ đồng.

Cụ thể, 12 dự án thuộc danh mục các dự án kêu gọi đầu tư nói trên có tổng vốn dự kiến là 14.162 tỷ đồng, gồm các công trình dịch vụ, thương mại, công cộng, hạ tầng, vui chơi giải trí và nhà ở xã hội. Những dự án này sẽ được triển khai trong giai đoạn 2019-2025.

Đáng chú ý, trong số 12 dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư này, một số dự án có vốn lớn lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Chẳng hạn như, dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, vui chơi giải trí và nhà ở khu Kim Thành (phường Duyên Hải) được đầu tư với số vốn là 3.700 tỷ đồng. Theo sau là dự án Tổ hợp đô thị mới, công viên văn hóa vui chơi giải trí, thể dục thể thao Lào Cai với số vốn 3.500 tỷ đồng. 

Các dự án Khu vui chơi giải trí, dịch vụ thương mại và nhà ở cao cấp bãi Soi Tiền; Tổ hợp khách sạn vui chơi giải trí Côc Lếu; Tổ hợp công viên văn hóa, thể dục thể thao kết hợp dịch vụ thương mại du lịch khu Xuân Tăng có tổng vốn đầu tư lần lượt là 2.500 tỷ đồng; 1.000 tỷ đồng và 1.000 tỷ đồng. 

 

Tác giả: (Theo Nhịp sống kinh tế)