Home Videos Hỏi đáp về việc đi Mỹ làm việc và định cư diện EB3, có thẻ xanh vĩnh viễn.
0

Hỏi đáp về việc đi Mỹ làm việc và định cư diện EB3, có thẻ xanh vĩnh viễn.

Chương trình đi Mỹ làm việc và định cư theo diện EB-3: Lao động phổ thông, được cấp thẻ xanh vĩnh viễn – Hỏi đáp những thắc mắc thường gặp