Hình ảnh mới nhất trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt trở lại đại dương sau vụ nhiễm Covid-19


https://tinyurl.com/y5zmfmro Hình ảnh mới nhất trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt trở lại đại dương sau vụ nhiễm Covid-19 #USSTheodoreRoosevelt …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *