Home Bất Động Sản Giảm thuế tự vệ đối với phôi thép, thép dài nhập khẩu giai đoạn 3/2017- 3/2018
0

Giảm thuế tự vệ đối với phôi thép, thép dài nhập khẩu giai đoạn 3/2017- 3/2018

Giảm thuế tự vệ đối với phôi thép, thép dài nhập khẩu giai đoạn 3/2017- 3/2018
0
0

 giảm thuế tự vệ đối với phôi thép và thép dài
Các mã HS phôi thép và thép dài được giảm thuế tự vệ.

Vào ngày 18/7/2016, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 2968/QĐ-BCT áp dụng biện pháp tự vệ đối với phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam. Theo đó, mức thuế tự vệ đang áp dụng đối với thép dài là 15,4%, phôi thép là 23,3% và sẽ kết thúc vào ngày 21/3 tới.

Trong trường hợp mức thuế tự vệ đối với phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam trong giai đoạn từ ngày 22/3/2017 đến ngày 21/3/2018 không được gia hạn thì các mức thuế tự vệ đối với hai sản phẩm này sẽ tiếp tục được giảm xuống mức lần lượt là 19,3% và 12,4% cho giai đoạn từ ngày 22/3/2018 đến ngày 21/3/2019. Trong khi đó, giai đoạn từ ngày 22/3/2019 đến ngày 21/3/2020 sẽ giảm xuống mức lần lượt là 17,3% và 10,9%.

Từ ngày 22/3/2020 trở đi, mức thuế tự vệ đối với hai sản phẩm này sẽ về mức 0% nếu không được gia hạn.

Tác giả: (Theo Cafeland)