Home Videos “Được gặp ông ấy mình thấy có năng lượng, có ý chí hướng về tương lai.”
0

“Được gặp ông ấy mình thấy có năng lượng, có ý chí hướng về tương lai.”

Ý kiến của một sinh viên từ Biên Hòa về buổi nói chuyện của tỉ phú người Anh Richard Branson: “Được gặp ông ấy mình thấy có năng lượng, có ý chí thúc đẩy mình hướng về tương lai.”