Home Bất Động Sản Dự án bất động sản tại khu Nam Tp.HCM bị thanh tra toàn diện
0

Dự án bất động sản tại khu Nam Tp.HCM bị thanh tra toàn diện

Dự án bất động sản tại khu Nam Tp.HCM bị thanh tra toàn diện
0
0

Cụ thể, Thanh tra Tp.HCM được lãnh đạo TP giao trách nhiệm rà soát toàn diện những dự án được triển khai bởi Công ty Phi Long trên địa bàn TP, đảm bảo tính chặt chẽ và đầy đủ cơ sở pháp lý, thủ tục, trình tự, thẩm quyền theo luật định. Trong trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Thanh tra TP báo cáo đề xuất UBND Tp.HCM xem xét và hủy bỏ quyết định giao đất. 

Sở TN&MT Tp.HCM cho biết, để thực hiện dự án khu dân cư Nam – Nam Sài Gòn, vào ngày 30/6/2004, UBND Tp.HCM đã ban hành Quyết định 3104/QĐ-UB thu hồi trên 19 ha đất thuộc xã Phong Phú (Bình Chánh), đồng thời giao cho chủ đầu tư thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, triển khai xây dựng khu nhà ở.

thanh tra toàn diện dự án khu Nam Sài Gòn
Tp.HCM thanh tra toàn diện dự án khu dân cư ở khu Nam thành phố.

Cho đến nay, dù đã 15 trôi qua nhưng dự án vẫn chưa được hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng. Điều đáng nói là, chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án đã liên tục đổi người đại diện pháp luật và chuyển trụ sở công ty từ Tp.HCM về Tây Ninh. 

Nhằm kêu gọi hợp tác đầu tư, dù chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt nhưng doanh nghiệp bị tố là tự đo đạc và lập bản đồ quy hoạch phân lô tổng thể. Mặt khác, khi chưa được cấp phép bởi cơ quan chức năng, chủ đầu tư đã tự ý san lấp, xây dựng hạ tầng kỹ thuật của dự án. Doanh nghiệp đã san lấp rạch sai phép, vi phạm pháp luật về quản lý sử dụng đất cũng như đầu tư xây dựng. 

Đại diện của Công ty Phi Long hồi tháng 4/2018 đã được Sở TN&MT Tp.HCM mời lên giải quyết những vấn đề liên quan đến thực hiện dự án khu dân cư nêu trên. Vậy nhưng, doanh nghiệp không cử đại diện tới tham gia các cuộc họp. 

Vào ngày 4/5/2018, cùng với các đơn vị liên quan cũng như sự tham dự của nhân viên Công ty Phi Long, Sở TN&MT đã công bố kết quả kiểm tra hiện trạng dự án này. Cụ thể, chủ đầu tư dự án đã vi phạm nhiều quy định như chưa thực hiện lập lại quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, san lấp rạch sai phép, chưa trình duyệt, thực hiện các bước tiếp theo của quy hoạch làm cơ sở cho việc san lấp; xây dựng hai ngôi nhà không phép.

Để có cơ sở thu hồi và hủy bỏ quyết định giao đất, Sở TN&MT đã gửi văn bản tới UBND Tp.HCM kiến nghị thanh tra toàn diện dự án để xác định các vi phạm của doanh nghiệp. 

Tác giả: (Theo Nhịp sống kinh tế)