Home Videos Doanh nhân Sài Gòn gặp gỡ “Vua Rác” David Dương tại Khu xử lý rác Đa Phước
0

Doanh nhân Sài Gòn gặp gỡ “Vua Rác” David Dương tại Khu xử lý rác Đa Phước

Doanh nhân Sài Gòn tham quan Khu xử lý chất thải Đa Phước và giao lưu với doanh nhân Việt Kiều Mỹ, “Vua Rác” David Dương