Home Videos Đỗ Nhật Nam: “Ở Mỹ học sinh được rèn luyện tính tự lập rất cao!”
0

Đỗ Nhật Nam: “Ở Mỹ học sinh được rèn luyện tính tự lập rất cao!”

Trò chuyện với tài năng Đỗ Nhật Nam ở Hà Nội: “Ở Mỹ học sinh được rèn luyện tính tự lập rất cao!”