Cựu luật sư từ Việt Nam: Vụ án Hồ Duy Hải nên trả lại hồ sơ, lập đội điều tra độc lập lại từ đầu


https://tinyurl.com/y5zmfmro Cựu luật sư từ Việt Nam: Vụ án Hồ Duy Hải nên trả lại hồ sơ, lập đội điều tra độc lập lại từ đầu #HoDuyHai #TuPhapVietnam…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *