COVID-19: Dân Việt trong và ngoài nước nghĩ gì về 2 ca tử vong đầu tiên tại Việt Nam


https://tinyurl.com/y5zmfmro COVID-19: Dân Việt trong và ngoài nước nghĩ gì về 2 ca tử vong đầu tiên tại Việt Nam #PhoBolsaTV.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *