Home Videos Chuyên gia KT Hà Tôn Vinh phân tích kết quả Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều
0

Chuyên gia KT Hà Tôn Vinh phân tích kết quả Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Giáo sư/Chuyên gia Kinh tế Hà Tôn Vinh phân tích Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 tại Hà Nội: Không ký kết được bây giờ, Tổng thống Trump đã cân nhắc để ký kết vào đầu năm 2020 khi vận động tranh cử.