Chủ tiệm vàng gốc Việt bị hôi của: Tôi buồn cho mình thì ít, nhưng buồn cho nước Mỹ thì rất nhiều


https://tinyurl.com/y5zmfmro Chủ tiệm vàng gốc Việt ở Long Beach, California, bị người biểu tình đập phá, hôi của: “Tôi buồn cho mình thì ít, nhưng buồn…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *