Chủ tiệm nail Việt ở Oklahoma bị khách Mỹ đen gây chuyện đánh xỉu, gọi 911 không thấy cảnh sát tới


https://tinyurl.com/y5zmfmro Chủ tiệm nail Việt ở Oklahoma bị khách Mỹ đen gây chuyện đánh xỉu, gọi 911 không thấy cảnh sát tới giúp #NailShop …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *