Home Bất Động Sản Chính phủ yêu cầu rà soát chính sách thuế xuất nhập khẩu mặt hàng thép
0

Chính phủ yêu cầu rà soát chính sách thuế xuất nhập khẩu mặt hàng thép

Chính phủ yêu cầu rà soát chính sách thuế xuất nhập khẩu mặt hàng thép
0
0

 rà soát chính sách thuế xuất nhập khẩu thép
Năm 2015, Việt Nam đã trở thành nước tiêu thụ nhiều thép nhất trong các
 nước Đông Nam Á.

Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương và Bộ Khoa học – Công nghệ phối hợp Hiệp hội Thép Việt Nam, cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng, công bố tiêu chuẩn quốc gia về xỉ luyện thép. Theo đó, Bộ Tài chính phối hợp cơ quan liên quan trình Chính phủ xem xét, điều chỉnh giảm thuế xuất khẩu mặt hàng xỉ luyện thép cho phù hợp.

Trong khi đó, Bộ Tài chính được giao phối hợp với Bộ Công Thương, Hiệp hội Thép Việt Nam, cơ quan liên quan nghiên cứu, đánh giá kỹ vấn đề tăng mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mã HS nghi ngờ lẩn tránh thuế tự vệ đối với thép cuộn nhập khẩu, báo cáo Chính phủ trong quá trình bổ sung, sửa đổi Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016.

Đối với thuế nhập khẩu MFN tôn màu, các cơ quan vẫn sẽ thực hiện như theo quy định hiện hành.

Ngành thép Việt Nam đã có những bước phát triển quan trọng trong những năm qua. Minh chứng là, năng lực sản xuất ngày càng tăng, sử dụng công nghệ tiên tiến, đáp ứng yêu cầu về môi trường, tốc độ tăng trưởng sản lượng thép của những năm 2014 – 2015, đạt 19,8%-21,8%.

Việt Nam đã trở thành nước tiêu thụ nhiều thép nhất trong các nước Đông Nam Á vào năm 2015. Về cơ bản, hệ thống sản xuất và phân phối đã đáp ứng được nhu cầu thép xây dựng cả nước (khoảng 6 triệu tấn thép xây dựng trong tổng cầu khoảng 20 triệu tấn thép).

Ngoài những kết quả đạt được, ngành thép Việt Nam còn nhiều hạn chế cần tập trung giải quyết như chất lượng quy hoạch chưa cao, chưa có hệ thống, các dự án còn manh mún, chưa gắn với nhu cầu đa dạng của nền kinh tế. Bên cạnh đó, công tác xây dựng kế hoạch và giám sát thực hiện quy hoạch chưa được triển khai quyết liệt, các nguồn lực để thực hiện chưa được cân đối dẫn đến việc thực hiện theo quy hoạch không hiệu quả, chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của nền kinh tế.

Tác giả: (Theo Cafeland)